Değerli Müşterimiz,
“Anka Online” olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “veri sorumlusu “ANKA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ” sıfatıyla “Anka Online” olarak, www.anka-online.com internet sitesinden alışveriş yapmanız ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.


Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?
Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK'da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.


Site’den alışveriş yapmanız halinde; Adınız / soyadınız, T.C. Kimlik Numarası, E-posta adresiniz, İkametgah Adresiniz, Fatura Adresiniz, Teslimat Adresiniz (birbirinden farklı ise) Cep telefonu numaranız, Yapacağınız alışverişler, alışveriş tarihi, zamanı ve miktarı, alışveriş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi alışveriş bilgileriniz, Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı/Bankamatik/IBAN bilgileriniz ve bunun gibi bilgiler (bu bilgiler sanal pos PAYTR firması  tarafından KVKK ya uygun olarak tutulmakta, Anka Online bünyesinde banka bilgileri bulundurulmamaktadır), Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresinize dair kişisel bilgileriniz kaydedilmektedir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebimiz Nedir?
Anka Online olarak; Sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; Anka Online’ ün ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, sipariş ettiğiniz ürünün adresinize gönderilmesi, fatura düzenlenmesi, ödeme alınması, 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer yükümlülüklerinin sağlanabilmesi, Anka Online ile iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayanarak; Anka Online’ ın ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla;  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak Anka Online’ ın ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Avukatlar, Bankalar, Mali Müşavirler, Danışmanlar, Denetim Firmaları, Mahkemeler, İcra Daireleri, Arabulucular, Hakem Heyetleri gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde sayılan haller haricinde hiçbir şekilde başka ticari bir amaçla kullanmayacağız.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nedir?
Site üzerinden vereceğiniz sipariş sırasında yukarıda yer alan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız sırasında elektronik ortamda otomatik yollarla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?
Anka Online olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda; Alışverişlerinizle ilgili işlemlerinizle ilgili olarak veya şikayet ve talepleriniz hakkında iletişim bilgileriniz, sizinle iletişime geçmek amacıyla; adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla ve bilişim teknolojileri / lojistik hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla Anka Online' ın yurtiçi bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, gönderi, veritabanı, kargo taşıma, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya Anka Online' ın bağlı ortakları/şirketleri ile, bu kişiler/firmalar tarafından Anka Online' ın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla Alışverişinize ilişkin ödemenizi kredi/bankamatik kartı ile yapmayı tercih etmeniz halinde kredi kartı bilgilerinizi, Anka Online tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle, Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla sanal pos İYZİCO firmasına aktarılmasına  ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla aktarılmasına ve ilgili metinlerin internet sitelerinde en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla,  Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge vermeye ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla, paylaşmaktayız.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde  sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.anka-online.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “Anka Online” e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma (Ferhatpaşa Mahallesi G-12 Sokak No: 11 ATAŞEHİR / İSTANBUL), 0 216 660 16 16 veya e- posta ([email protected]) adreslerimize  iletebilirsiniz.
 
ANKA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi G-12 Sokak No: 11 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: 0 216 660 16 16
E-posta: [email protected]
Web: www.anka-online.com

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.